Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχείριση Καινοτομίας

Η TRI.SYN.C. διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη της μετάφρασης καινοτόμων ιδεών σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τη συνολική αλυσίδα αξίας μεταφοράς τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων: 

Διάγνωση

✓ Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

✓ Ανάλυση Αγοράς και Ανταγωνισμού

✓ Ανάλυση σκοπιμότητας

✓ Επιχειρηματικός σχεδιασμός

✓ Χρηματοδότηση έργου,Οργανωτική υποστήριξη

✓ Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ.λπ.