Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχείριση Βιωσιμότητας

Η TRI.SYN.C. διευθύνει ένα ειδικό τμήμα για τη Διαχείριση της Βιωσιμότητας, το οποίο βοηθά ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να μετρούν, να διαχειρίζονται τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους και τους κινδύνους, που απορρέουν απ’ αυτόν, να δεσμεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους σε διαδικασίες διαμόρφωσης βιώσιμων στρατηγικών, να ελέγχουν και να επικοινωνούν την πρόοδό τους προς καθορισμένους βιώσιμους στόχους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

✓ Εκτίμηση Αποτυπώματος

✓ Εκτίμηση Κινδύνων

✓ Δέσμευση Ενδιαφερόμενων Μερών

✓ Ανάλυση Ουσιαστικότητας

✓ Διαμόρφωση Οράματος & Στρατηγικής

✓ Διαχείριση Αποτυπώματος

✓ Διαχείριση Κινδύνων 

✓ Έλεγχος Προόδου

✓ Αναφορά Βιωσιμότητας/ ESG

✓ Πιστοποίηση Βιωσιμότητας