Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η συμβουλευτική υποστήριξη στην TRI.SYN.C., περιλαμβάνει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τις υπηρεσίες ανασχεδιασμού διαδικασιών με ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο τρόπο.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του πελατολογίου μας, καλύπτοντας τη διάγνωση, τη διαμόρφωση στρατηγικής, την ανάλυση σκοπιμότητας και υποστήριξη υλοποίησης του κάθε έργου.

Οι ειδικοί τομείς εμπειρογνωμοσύνης περιλαμβάνουν:

Έργα αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού

Εκτιμήσεις Επενδύσεων & Διαχείριση Έργων

Σχεδιασμό και την Εκτέλεση ερευνητικών συνεργατικών έργων (R&D).