Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι Άνθρωποι και οι Αξίες μας

Οι άνθρωποί μας είναι ο πυρήνας της εταιρείας μας. Υποστηρίζουν όλα τα έργα, που αναλαμβάνουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ενώ διασφαλίζουν ότι τα παραδοτέα μας κάθε φορά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Γνωρίστε τους ανθρώπους μας:

Panos Psoroidas
Managing Director

Όταν κρίνεται απαραίτητο, η TRI.SYN.C. συνεργάζεται με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Οι τομείς συνεργασίας με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • IPR
  • Quality Assurance
  • Legal affairs
  • Accounting, et al.